sábado, 11 de abril de 2015

Bottles by StehouwerandRecioBottles , Philippines To be exact: vinegar bottles with the sunrise sunlight shining through them. Vinegar , or Suka in the Tagalog language , is one of the most used ingredients in the Filipino kitchen. The prevalent use of Suka is due in large part to the extended shelf life bestowed upon goodies cooked in vinegar–a necessary culinary impact needed for tropical climates during the days of pre-refrigeration. But most of all, the Filipinos like the sour flavor , called Asim in Tagalog, that vinegar provides. It's used in many Filipino dishes, like paksiw and adobe. It's also used as a dipping sauce for many fish dishes. Bote, Pilipinas Upang maging eksaktong : suka bote sa pagsikat ng araw liwanag ng araw nagniningning sa pamamagitan ng mga ito. Suka , o Suka sa wikang Tagalog , ay isa sa mga pinakaginagamit na mga mga sangkap sa mga Filipino kusina. Ang kalat paggamit ng Suka ay dahil sa malaking bahagi sa pinalawig na buhay shelf bestowed sa goodies niluto sa suka - isang kinakailangang culinary tama kailangan para sa tropikal na klima sa mga araw ng pre- pagpapalamig . Ngunit higit sa lahat , ang mga Pilipino gusto ang maasim na panlasa, na tinatawag na Asim sa Tagalog , nagbibigay na suka . Ito ay ginagamit sa maraming mga pagkaing Pilipino , tulad ng paksiw at adobe . Ito ay ginagamit din bilang isang hubad sauce para sa maraming mga pagkaing isda. To the people of the Philippines , excuses for possible translation mistakes from english to tagalog. via 500px http://ift.tt/1Gz4F39

No hay comentarios:

Publicar un comentario